Hírek

Elérhetőségek

Adóügyi ügyintéző álláspályázat - 2023

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  3267

Intézményi iktatószám:  1/1816-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

PINCEHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Adóügyi ügyintéző

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az önkormányzati hivatalban az adóügyi ügyintézői feladatkörök jogszabályok szerinti ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Pincehely

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal honlapján szereplő információk: www.pincehely.hu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. További információt Bekéné dr. Jankó Rita jegyző nyújt, a +36-30-595-5435-ös telefonszámon. A pályázat benyújtható: személyesen vagy postai úton: Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. vagy a jegyzo@pincehely.hu e-mail címre küldve.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  Középfok, Általános programok és képzések, m.n.s., Középiskolai érettségi

  Középfok, Általános programok és képzések, m.n.s., Gimnáziumi érettségi

  Középfok, Könyvelés és adózás, Szakirányú középfokú végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  Középiskolat / gimnázium, szakirányú középfokú végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  Középfok, Könyvelés és adózás, Szakirányú középfokú végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  ASP adó szakrendszer ismerete

  Közigazgatási alapvizsga

  Önkormányzati adóigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

  Levelező (pl. Outlook) - Haladó szint

  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Haladó szint

  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Haladó szint

  Dokumentumkezelő-iktató - Haladó szint

  Számviteli-pénzügyi - Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)

  Hatékony munkavégzés (alap)

  Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)

  Terhelhetőség (egyéb)

  Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata

  egyéb

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.06. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokról a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.03.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.pincehely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.03.09.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.02.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.