Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal tevékenységét befolyásoló jogszabályok

 

I. Törvények

 1. Magyarország Alaptörvénye 
 2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 3. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
 4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.)
 5. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.)
 6. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 7. a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 8. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
 9. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 10. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.)
 11. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
 12. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
 13. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
 14. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 15. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
 16. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
 17. a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (He.)
 18. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 19. az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény
 20. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.)
 21. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Kftv.)
 22. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 23. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
 24. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)