Hírek

Elérhetőségek

Felhívás az állattartás szabályainak betartására

Felhívás az állattartás szabályainak betartására!

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett. Az állatvédelmi előírásokat helyben is maximálisan be fogjuk tartani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

Tilos a kistestű ebet 5 m-nél, közepes testű ebet 7 m-nél, nagytestű ebet 9 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét kedvtelésből tartott állat esetén. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani.

Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000 = 450.000 Ft lesz, a korábbi, 6×15.000 = 90.000 Ft helyett.

 

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!

Az állattartó köteles:                   
– a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeiről gondoskodni,

– gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,

– az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,

-biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott  állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

 

Tilos az állatot:

-kínozni,

-emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,

-kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű      táplálás esetét,

-a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,

-a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,

-természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni,

-elűzni,

-elhagyni,

-kitenni,
 

Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni. Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltom.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

 

Bekéné dr. Jankó Rita

                                                                                                                             Jegyző