Hírek

Elérhetőségek

Karbantartó álláspályázat - Pincehely Nagyközség Önkormányzata

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet

Karbantartó

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű (Munka törvénykönyve szerinti jogviszony)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés elsődleges helye: Pincehely nagyközség közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Pincehely Nagyközség Önkormányzatához tartozó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése. Intézményi gondnoki feladatok, üzemeltetési feladatok, illetve egyéb szakmunkák elvégzése, valamint részvétel a zöldfelületek karbantartásában és közterületek tisztántartásában a vezetői utasítás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a munkáltatóval történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kőműves végzettség
 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • vezetői engedély(ek) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhet a polgarmester@pincehely.hu email címen vagy személyesen Piringer József polgármestertől (ügyfélfogadási időben, a Pincehelyi Polgármesteri Hivatalban – 7084 Pincehely, Kisfaludy utca 39.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Pincehely Nagyközség Önkormányzatának címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Karbantartó”.;
 • Személyesen: a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (7084 Pincehely, Kisfaludy utca 39. – az I. számú orvosi rendelő melletti orvosi lakás) ; 
 • Elektronikus úton: a polgarmester@pincehely.hu e-mail címre beküldve.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: