Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi- és munkaügyi ügyintéző álláspályázat

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal

    

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal
Pincehelyi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

pénzügyi- és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja és 19. pontja szerinti feladatkörök.

Ellátandó feladatok:

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatalban a számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok. Az önkormányzatnál alkalmazott ASP integrált pénzügyi rendszer moduljainak használata. Számlák befogadása, a kimenő számlák elkészítése, kapcsolattartás az intézményekkel, a szolgáltatókkal, számlák rendezése, teljesítés igazolás, fizetési határidők figyelemmel kísérése, azok betartása, napi utalás előkészítése, engedélyeztetése, utalványrendeletek ellenőrzése, utalandó tételek rögzítése, azok áttöltése, pénztárkezelés. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése. Munkaügyi feladatok ellátása, KIRA rendszer naprakész vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával és számviteli, munkaügyi feladatainak ellátásával, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos teendők.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintéző,

Önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű gyakorlati ismerete,

ECDL

közigazgatási alapvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

fényképes szakmai önéletrajz

végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai

hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bekéné dr. Jankó Rita jegyző nyújt, a +36-30-595-5435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2044-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és munkaügyi ügyintéző.

vagy

Elektronikus úton Bekéné dr. Jankó Rita jegyző részére a jegyzo@pincehely.hu E-mail címen keresztül

 

Személyesen: Bekéné dr. Jankó Rita jegyző, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.pincehely.hu - 2022. november 19.

https://hu-hu.facebook.com/pincehelynagykozseg/ - 2022. november 19.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilxb6qgne6 - 2022. november 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a a személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályzatot a https://pincehely.asp.lgov.hu/adatvedelmi-tajekoztatok menüpontjában vagy a Pincehelyi Polgármesteri Hivatalban érheti el. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.